Kerneydelser

Kursusvirksomhed

Synscenter Refsnæs tilbyder kurser til:

 • Blinde og svagsynede børn og unge
 • Deres forældre
 • Skoler og institutioner, der arbejder professionelt på synsområdet
 • Synskonsulenter i hele Danmark

Uddannelsestilbud

Synscenter Refsnæs tilbyder:

 • Undervisning efter Folkeskoleloven
 • SFO

For unge og voksne tilbyder Synscenter Refsnæs:

 • STU (særligt tilrettelagt uddannelse)

Materialeproduktion og formidling

Materialeproduktion og formidling varetager produktionen af særlige materialer til blinde og svagsynede børn.

Vi producerer og udvikler:

 • Undervisningsmaterialer
 • Lærebøger på punkt eller i sorttryk
 • Lydbøger
 • Materialer til småbørn

Vores medarbejdere kan endvidere tilrettelægge og producere undervisningsmaterialer, der er tilpasset den enkelte elevs behov.

Udredning

Synscenter Refsnæs tilbyder individuelle udredninger primært til 6-16 årige børn og unge.

Tilbuddet bruges, når en specifik problemstilling ønskes udredt. Det kan dreje sig om kognitive funktioner, diagnostisk afklaring af specifikke vanskeligheder (eksempelvis læsevanskeligheder), praktisk brug af synskompenserende hjælpemidler.

En individuel udredning kan indeholde:

 • synsklinikundersøgelse
 • psykologisk test/undersøgelse
 • pædagogiske afprøvninger
 • observationer
 • sansemotoriske undersøgelser

Botilbud

Bo-afdelingerne tilbyder ophold og socialpædagogisk indsats efter Serviceloven og består af 46 døgnpladser, herunder aflastnings- og akutpladser.

Bo-afdelingerne er funktionsopdelte ud fra barnets/den unges ressourcer.

Bo-afdelingerne kan tilbyde:

 • Fokus på det synsfaglige
 • Individuelt tilrettelagt pædagogik
 • Individuel træning inden for alle ADL- og mobilityområder (påklædning, hygiejne, spisning, social kompetence mv.)
 • Tværfagligt samarbejde mellem fysioterapi, ergoterapi, mobility, psykolog, talepædagog og lærere