Fysioterapeut til National specialrådgivning, Synscenter Refsnæs

Vi søger en dygtig fysioterapeut til tværprofessionel indsats for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Vi møder børn og unge fra hele Danmark og Grønland og søger en selvstændig og dedikeret fysioterapeut, der har mod på at bringe sit fag og sin erfaring i spil og formår at gøre det i tæt samarbejde med målgruppen, familien og de lokale fagprofessionelle.

Som fysioterapeut skal du bidrage målrettet med udredning og vejledende specialrådgivning af børn og unge samt undervise og vejlede pårørende og fagprofessionelle, der er omkring børnene i deres hverdag. Opgaven løses dels på Synscenter Refsnæs og dels lokalt i børnenes og de unges nærområde.

Vi leverer i samarbejde med lokale synskonsulenter et højt specialiseret tilbud til barnet og familierne. Vi supplerer og understøtter kommunernes arbejde med rehabilitering og inklusion. Synscenter Refsnæs er VISO leverandør.

Opgaven

Fysioterapeuten løser opgaver for børn og unge i alderen 0 – 17 år og knyttes til et tværprofessionelt team, der arbejder målrettet med børn med multible funktionsnedsættelser. Teamet understøtter konsultativt arbejdet med målgruppen i dagtilbud, skole og specialinstitutioner i kommunerne.

 • Sansemotorisk og anden fysioterapeutisk observation, screening, test og udredning
 • Samtaler og rapporter med vejledende anbefalinger
 • Undervise og vejlede forældre og fagpersonale
 • Samarbejde med forældre, lokale synskonsulenter, fysioterapeuter og andre fagprofessionelle i barnets nærmiljø
 • Understøtte trivsel, læring og udvikling
 • Være en stemme for leg, fysisk aktivitet og træning
 • Deltage i udviklingen og beskrivelsen af metoder og resultater
 • Udviklingsopgaver, fx afprøve nye medier

Personprofil

 • Interesse for hvad det vil sige, når man er yderst begrænset på synssansen
 • Erfaring med børn og unge, gerne på specialområdet inkl. hjælpemidler
 • Viden om og gerne erfaring med multible funktionsnedsættelser/CP
 • Gerne erfaring med Sensorisk Profil, Movement ABC-2 og SPM
 • God til kommunikation med mennesker, også når samtalen er svær
 • Lyst til at samarbejde på tværs af fag og sektorer
 • Initiativrig, nysgerrig og kontaktskabende
 • Velformuleret og hurtig på tasterne, når du formidler og dokumenterer

Den nye kollega ansættes i Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs ved Kalundborg. Der vil også være opgaver internt i andre afdelinger på Synscentret, for eksempel idrætsundervisning og træning af unge samt udviklingsprojekter. Humor og en positiv indstilling til at skabe værdi for målgruppen prioriteres højt.

Vi tilbyder

Kolleger med stor faglig dedikation og godt humør i et røgfrit miljø. IT udstyrs-pakke med bærbar PC, iPad og mobiltelefon.

Ansøgningsfrist

12.8.18

Ansættelsessamtaler

forventes afholdt i uge 34

Ansættelsesdato

1.10.18

Kontaktperson(er):

Navn: Nanette von Der Lippe Borges
Stilling: Afdelingsleder
Email: navb@regionsjaelland.dk
Telefon: 22 30 04 77

Søg stillingen her

Om Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs er det landsdækkende specialtilbud til børn, unge og voksne, der er blinde eller har synsnedsættelse. Alle børn og unge, der er opført i Synsregistret, kan gøre brug af vores tilbud.

Synscenter Refsnæs tilbyder: Synsprofessionel rådgivning og vejledning på Synscenter Refsnæs og skræddersyede tilbud lokalt i samarbejde med kommuner og kommunikationscentre med henblik på at understøtte inklusion. Undervisning efter folkeskoleloven med mulighed for boophold. Tilgængelige undervisningsmaterialer, der er tilrettelagt for blinde og svagsynede i vuggestuer, børnehaver og skoler. Udvikling af og rådgivning om inklusionsteknologi. Læs mere om Synscenter Refsnæs på Facebook og LinkedIn