Perkins Brailler

  • billede

Pædagogisk beskrivelse

Punktskriftmaskinen ”Perkins Brailler” er det redskab, man bruger til at skrive punktskrift på papir med. I daglig tale kaldes den Perkinsmaskinen. Denne maskine udlånes i et eksem¬plar til brug i henholdsvis hjem og daginstitution, når barnet nærmer sig fire år, hvor det erfaringsmæssigt begynder at interessere sig for bogstaver.

Primær anvendelse

Perkinsmaskinen er mekanisk og kan producere 6-punkt. Den er belagt med slidstærk emalje.
Tastaturet består af ni tangenter der taget fra venstre er tangent for linjeskift, punkt 3, punkt 2, punkt 1, mellemrumstast, punkt 4, punkt 5, punkt 6 og returtast.

Oven over tasterne sidder returknap¬pen for skrivehovedet. Ved hjælp af tre fingre trykkes det ned og kan da føres mod højre. Mod venstre behøver man ikke at trykke knappen ned – her kan den umiddelbart flyttes med én finger. Returknappen er forbundet med skrivehovedet og stiftpladen, der løber i åbningen på maskinens overside.

Ud for hver ende af åbningen på maskinens overside sidder et papir¬udløserhåndtag. Føres de tilbage imod den skrivende, løftes valsen, og papiret kan frit føres ind eller ud. I den modsatte position – bort fra den skrivende – sænkes valsen, papiret låses og kan indføres.

På hver side af maskinen sidder en valseknap, som bruges, når man skal sætte papir i. Disse valseknap¬per har én arbejdsgang, således at de skal være drejet i bund væk fra den skrivende, når papiret sættes ind. Derefter drejes de imod den skrivende, indtil arket automatisk stopper, når dets øverste kant er nået omtrent ind til skrivehovedet. Herefter trykkes én gang på linje¬skiftertasten, og arket er indstillet til korrekt linjeafstand.

På bagsiden af maskinen sidder tre marginstoppere. Øverst til venstre sidder en skrue, der kan gøre mar¬gin i venstre side af papiret en til to centimeter bred. I rillen på maski¬nens bagside sidder en højre og en venstre marginstopper, der kan forskydes vandret imod hinanden til den ønskede marginindstilling i begge sider af papiret.

Betjening af tasterne: De taster, der tilsammen danner det ønskede bogstav, skal trykkes ned samtidig. Efter anslaget skal tasterne tilbage til udgangspositionen, før næste anslag påbegyndes. Mellemrums¬tasten bevæger sig i takt med de seks punkttaster. Når klokken lyder, er der syv anslag tilbage på linjen. Der skiftes linje ved tryk på linjeskifteren. Skrivehovedet føres tilbage ved hjælp af håndtaget over tastaturet – og man kan skrive næste linje.

Når linjeskifteren gør modstand og ikke kan aktiveres, er arket skrevet ud. Papirudløserhåndtagene løftes, og papiret kan tages ud, hvorefter et nyt ark kan indføres.

Udlånes fra:

Udlån aftales med lokal synskonsulent

Depositum: DKK 0,00

Indkøbskurv


Der er ikke valgt nogen materialer

Kontakt

Region Sjælland
Synscenter Refsnæs
Kystvejen 112
4400 Kalundborg
Telefon: 59 57 01 00
CVR-nr.: 29 19 06 58
E-mail: sr-ordreregistrering@remove-this.regionsjaelland.dk

Udlån af materialer

Nogle materialer er kun til udlån.

F.eks. størstedelen af spillene og det lille rum.
Se under det enkelte produkt.

 

 

Tekniske problemer

Der er i øjeblikket problemer med at sende bestillingen via indkøbskurven i Mediateket.


Du bedes derfor, når alle varer er lagt i kurven, tage et screendump og maile bestillingen via.

sr-ordreregistrering@remove-this.regionsjaelland.dk

Vi beklager fejlen.