Mobility som metode til at forebygge passivitet hos blindfødte børn

  • billede

Passivitetsproblematik hos blindfødte og mangel på funktionel aktivitet peges der på som problemområder i mobilityoplæringen. Med udgangspunkt i egne erfaringer vil vi understrege vigtigheden af dette.

Passivitetsproblematik er også et alvorligt aktivitetsproblem.
Nyere forskning lægger vægt på den gensidige påvirkning mellem barn og miljø i løbet af en periode - transaktionsmodellen.

Download publikation

Indkøbskurv


Der er ikke valgt nogen materialer

Kontakt

Region Sjælland
Synscenter Refsnæs
Kystvejen 112
4400 Kalundborg
Telefon: 59 57 01 00
CVR-nr.: 29 19 06 58
E-mail: sr-ordreregistrering@remove-this.regionsjaelland.dk

Udlån af materialer

Det skal bemærkes, at udlån af materialer kun er muligt til skoler og institutioner