Personlige kommunikationspas

  • billede

Alle børn og unge der benytter Synscenter Refsnæs' skole og bo-tilbud er enten svagsynede eller blinde, idet et synshandicap er en forudsætning for at være på Refsnæs.

En gruppe børn og unge har imidlertid multiple funktionsnedsættelser udover synshandicappet. Blandt dem er der børn og unge, der har svære kommunikationsvanskeligheder, idet de ikke har et verbalt sprog og eventuelt har motoriske vaskeligheder, der gør brug af gestus vanskeligt. 

Download publikation

Indkøbskurv


Der er ikke valgt nogen materialer

Kontakt

Region Sjælland
Synscenter Refsnæs
Kystvejen 112
4400 Kalundborg
Telefon: 59 57 01 00
CVR-nr.: 29 19 06 58
E-mail: sr-ordreregistrering@remove-this.regionsjaelland.dk

Udlån af materialer

Det skal bemærkes, at udlån af materialer kun er muligt til skoler og institutioner