Båndoptageren som et auditivt hjælpemiddel til blinde multihandicappede elever i specialskolerne

  • billede

Båndoptageren er ikke kun til, at høre musik på, men er et pædagogisk redskab, til oplevelser, til indlæring, til træning af opmærksomheden, til gengivelse af situationer m.m. for det blinde barn.

Her er brugen af den auditive sans det primære formål.

Langt de fleste synshandicappede elever på specialskolerne har normal hørelse, derfor får de samme mængde auditive informationer som andre.

De er måske ikke i stand til at udnytte/forstå det hørte uden hjælp fra de voksne, som er omkring dem i deres hverdag.

Download publikation

Indkøbskurv


Der er ikke valgt nogen materialer

Kontakt

Region Sjælland
Synscenter Refsnæs
Kystvejen 112
4400 Kalundborg
Telefon: 59 57 01 00
CVR-nr.: 29 19 06 58
E-mail: sr-ordreregistrering@remove-this.regionsjaelland.dk

Udlån af materialer

Det skal bemærkes, at udlån af materialer kun er muligt til skoler og institutioner