Tallinje

  • billede

Pædagogisk beskrivelse

Træplade, ca. 60cm x20 cm, med tre talrækker med hver 20 huller og punkttal. Ovenfor hvert hul er der på hver linje skrevet henholdsvis punkttallene 1 – 20, 0 – 100 med interval på 5 samt tallene 0,0 – 2,0.

Primær anvendelse

Til indlæring af talrækken samt positionssystemet. I hullerne kan placeres talkort.

Alternativ anvendelse

Som optælling ved spil, hvor en spillebrik kan placeres i hullerne nedenfor det aktuelle tal.

Materialet stimulerer

Kendskab til talbegrebet.

Alternativer til materialet

Taltavler.

Børnegruppe:

Blinde børnehavebørn og indskolingselever

Bestilles hos:

Synscenter Refsnæs

Prisniveau:

Objektivt finansieret

Pris: DKK 0,00

Lignende produkter:

Indkøbskurv


Der er ikke valgt nogen materialer

Kontakt

Region Sjælland
Synscenter Refsnæs
Kystvejen 112
4400 Kalundborg
Telefon: 59 57 01 00
CVR-nr.: 29 19 06 58
E-mail: sr-ordreregistrering@remove-this.regionsjaelland.dk

Udlån af materialer

Det skal bemærkes, at udlån af materialer kun er muligt til skoler og institutioner