Taltavle med gitter

  • billede

Pædagogisk beskrivelse

Taltavle med tallene 1 – 100 på punkt, dækket af plastgitter, der adskiller de enkelte tal

Primær anvendelse

Barnet kan tilegne sig de enkelte cifre på punktskrift, tælle og foretage enkle regneoperationer

Materialet stimulerer

Indlæring af tal og tælleremse.
Forståelse og indlæring af talbegrebet med udgangspunkt i titalssystemet.

Begrænsninger

Gitterrammen kan kun anvendes til denne taltavle. Den har andre mål end de øvrige taltavler, der kan rekvireres fra Synscenter Refsnæs.

Alternativer til materialet

Øvrige taltavler på punkt.

Børnegruppe:

Blinde børn i børnehave og indskoling

Udlånes fra:

Synscenter Refsnæs til specialinstitutioner

Depositum: DKK 0,00

Indkøbskurv


Der er ikke valgt nogen materialer

Kontakt

Region Sjælland
Synscenter Refsnæs
Kystvejen 112
4400 Kalundborg
Telefon: 59 57 01 00
CVR-nr.: 29 19 06 58
E-mail: sr-ordreregistrering@remove-this.regionsjaelland.dk

Udlån af materialer

Det skal bemærkes, at udlån af materialer kun er muligt til skoler og institutioner