Den danske Synstaske

  • billede

Pædagogisk beskrivelse

Synstasken er etableret for, at synskonsulenter for småbørn og flerhandicappede, kan have et ens udgangspunkt og fundament for afprøvning af børn og unge med forsinket synsudvikling.
Det er igennem leg og samvær barnets og den unges opmærksomhed fanges. De observationer synskonsulenten gør sig via synsafprøvningerne, drøftes og deles fortløbende med de personer, der til daglig omgås børnene og de unge med synshandicap.

Primær anvendelse

Synstasken anvendes af Synskonsulenter, der vejleder og rådgiver familier, der har et barn med synsnedsættelse.

Yderligere information om synstaskens anvendelse.

Materialet stimulerer

Den Danske Synstaske anvendes til at vurdere barnets og den unges funktionelle syn og synsudvikling. Synsafprøvningen udføres løbende og over tid, og på registreringsarket kan barnets/den unges synsreaktioner og andre observationer noteres.
Det nævnte registreringsark til Synstasken, med i alt fire synsniveauer kan ses her.

Alternativer til materialet

Fokus MDVI (Multiple Disabilities and Visual Impairment).

Henvisning til publikationer

Om synsudvikling
Lille opslagsbog for nye synskonsulenter for småbørn og børn med yderligere handicap.

Den Danske Synstaske kan ikke købes samlet. Du kan se forhandlerlisten her, hvor de forskellige materialer Synstasken indeholder, kan købes.

Prisniveau

Samlet prisniveau omkring 5000 kr.

Denne vare sælges hos tredjepart. Se varebeskrivelse for yderligere information.

Lignende produkter:

Indkøbskurv


Der er ikke valgt nogen materialer

Kontakt

Region Sjælland
Synscenter Refsnæs
Kystvejen 112
4400 Kalundborg
Telefon: 59 57 01 00
CVR-nr.: 29 19 06 58
E-mail: sr-ordreregistrering@remove-this.regionsjaelland.dk

Udlån af materialer

Det skal bemærkes, at udlån af materialer kun er muligt til skoler og institutioner