Tilgængelighedserklæring

Region Sjælland forpligter sig til at gøre webstedet https://www.synref.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.synref.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Sjælland, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.synref.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Sensus har i forbindelse med vurderingen gennemgået webstedet grundigt i forhold til de 50 kontrolpunkter i WCAG 2.1 AA, som beskrevet i de normative W3C-specifikationer Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (https://www.w3.org/TR/WCAG21/). Vurderingen er blevet gennemført i overensstemmelse med god skik for tilgængelighedstest jf. W3C-vejledningen Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/) med testcases som beskrevet i W3C-vejledningen Techniques for WCAG 2.1 (https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/).

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ikke-tekstbaseret indhold
  Webstedet indeholder linkende grafik uden tekstbaserede alternativer.
 • Information og relationer
  Webstedet indeholder fejl i overskriftopmærkningen, hvilket omfatter visuelle overskrifter, en ulogisk overskriftstruktur, samt indhold, der ikke bør mærkes op som overskrifter. Endvidere indeholder webstedet links, der præsenteres uhensigtsmæssigt for skærmlæserbrugere, fejl i etiketter samt utilgængelige PDF-dokumenter.
 • Kontrast (minimum)
  Webstedet har indhold, hvor der er mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven.
 • Ændring af tekststørrelse
  Der opstår tab af indhold og funktionalitet, når teksten på webstedet bliver forstørret op til 200%.
 • Ombrydningsvisning
  Der opstår tab af information og funktionalitet, når webstedet bliver vist i en skærmopløsning på 1280×1024 pixels med 400% zoom (svarende til en skærmopløsning på 320×256 pixels).
 • Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold
  På webstedet er der mangelfuld kontrast på grafisk indhold og brugergrænsefladekomponenter. Der er også mangelfuld kontrast på eller visning af tastaturfokusindikatoren
 • Tekstafstand
  Der opstår tab af indhold og funktionalitet, når tekstafstanden mellem indholdet på webstedet bliver ændret.
 • Tastatur
  Webstedet indeholder komponenter, der ikke kan betjenes via tastaturet.
 • Ingen tastaturfælde
  Webstedet indeholder tastaturfælde.
 • Sider har titler
  Webstedet indeholder sidetitler, der ikke beskriver sidernes emne eller formål.
 • Fokusrækkefølge
  Webstedet har indhold, hvor komponenter ikke modtager fokus i en rækkefølge, der bevarer meningen eller betjeningsmulighederne.
 • Formål med links (i kontekst)
  Webstedet indeholder links, hvor formålet med linkene ikke kan bestemmes.
 • Ved input
  Webstedet indeholder brugergrænsefladekomponenter, der medfører automatisk ændring af brugerens kontekst ved ændring af indstillingerne i komponenterne.
 • Konsekvent identifikation
  Webstedet indeholder elementer, der er identificeret ens, men som har forskellig funktionalitet
 • Etiketter eller instruktioner
  Webstedet indeholder formularer og formularelementer, der mangler instruktioner.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.