Den danske punktskrift 2022

Du skal være registreret og godkendt, før du kan bestille produkter fra Mediatektet. For at blive godkendt skal du først registrere dig.

kr.0,00

Det Danske Punktskriftnævn har opdateret retningslinjerne for Den Danske Punktskrift til version 2022, som bygger videre på den tidligere udgave af Den Danske Punktskrift fra 1993.

Beskrivelse

Den Danske Punktskrift er blevet opdateret
Det Danske Punktskriftnævn har opdateret retningslinjerne for Den Danske Punktskrift til version 2022, som bygger videre på den tidligere udgave af Den Danske Punktskrift fra 1993.
Dansk Punktskriftsnævn – som består af repræsentanter fra Dansk Blindesamfund, Instituttet for blinde og svagsynede (IBOS), Nota og Synscenter Refsnæs – har i kraft af sin funktion som beslutningstager af ændringer for den danske punktskrift vedtaget den nye standard bl.a. med det formål at øge læsehastigheden for brugeren samt opdatere punktskriften til nutidige forhold teknisk og sprogligt.
I Dansk Punktskrift 2022 er der indført 63 nye ordforkortelser og 8 nye orddelsforkortelser, så det samlede antal af gældende forkortelser er steget fra 166 til nu i alt 237 forkortelser.
Til forskel fra den tidligere udgave indeholder Den Danske Punktskrift 2022 et forkortelsessystem med stor forkortelse og uforkortet punkt, mens den lille forkortelse er ophævet. Dette sker på baggrund af drøftelser mellem Dansk Punktskriftsnævn, Foreningen Danske DøvBlinde (FDDB) og synspædagogiske fagprofessionelle.
I forbindelse med opdateringen af Den Danske Punktskrift 2022 er Robobraille blevet opdateret, så den kan oversætte i både 6 og 8 punkt jf. retningslinjerne i Den Danske Punktskrift 2022.
Den Danske Punktskrift 2022 reproduceres og distribueres i ønskede medier og formater som punktskrift på papir, digitalt til læsning via elektroniske medier som fx punktdisplay på et notatapparat samt i trykt form med visuel gengivelse af punktmønstrene.
Ud over “Den Danske Punktskrift 2022” er der også udarbejdet et samlet overblik over de nye forkortelser “Den Danske Punktskrift 2022 -Hvad er nyt og hvad er ændret?” samt en række visuelle oversigter over de nye punktforkortelser til ophængning som en hjælp til seende, der skal lære forkortet punktskrift, som også kan hentes her på mediateket.