Hjemkundskab

Du skal være registreret og godkendt, før du kan bestille produkter fra Mediatektet. For at blive godkendt skal du først registrere dig.

kr.0,00

OBS! Dele af denne udgivelse kan have forældet sprogbrug og/eller manglende faglig opdatering. Udgivelsens hovedbudskaber er stadig relevante.

Denne publikation er specielt udarbejdet til hjælp og inspiration for lærere, som skal undervise blinde og stærkt svagsynede elever i hjemkundskab.

Jeg har også tænkt på forældrene, som er de første til at gå i gang med den store opgave, at medinddrage det blinde barn i aktiviteter i køkkenet.

Desuden følger der et langt voksenliv efter den obligatoriske hjemkundskabsundervisning i skolen. Derfor er det vigtigt, at eleven får lært de grundlæggende metoder og teknikker, så den synshandicappede bliver så selvhjulpen som muligt med hensyn til at udføre det daglige arbejde i køkkenet fremover.

Målet er selvværd. For at føle selvværd, skal man have selvtillid til at kunne noget. For at kunne noget, skal man ville noget. Det er de voksnes ansvar, at sørge for at de blinde børn får mulighed for at få fingrene i bolledejen, for når man ikke kan se, så skal indlæringen ske ved at udføre handlingen, samtidig med at der gives mundtlig instruktion. Dette er et håndværk, hvor teori og praksis er uadskillelige.