Inklusion i folkeskolen

Du skal være registreret og godkendt, før du kan bestille produkter fra Mediatektet. For at blive godkendt skal du først registrere dig.

kr.0,00

OBS! Dele af denne udgivelse kan have forældet sprogbrug og/eller manglende faglig opdatering. Udgivelsens hovedbudskaber er stadig relevante.

af Lasse Klyver

Fænomenet inklusion præger i dag såvel den pædagogiske praksis som debat i Danmark. Især i skolesystemet er der de seneste år kommet betydeligt fokus på inklusion, ikke mindst i forbindelse med lovændringen i 2012, og flere tusinde elever med særlige behov flyttes i dag fra det specialiserede tilbud til den inkluderende folkeskole.

Elever med synshandicap har over år i overvejende grad været integreret, i dag inkluderet, i det almene skolesystem. Har eleven foruden et synshandicap også andre vanskeligheder, kan problemstillingen være en ganske anden, og netop derfor bliver de synsprofessionelles rådgivnings- og vejledningsopgave måske anderledes. Hvis inklusionen er en realitet, hvordan kan de synsprofessionelle omkring et barn med synshandicap og andre vanskeligheder da medvirke i denne proces?