Mobility som metode til at forebygge passivitet hos blindfødte børn

Du skal være registreret og godkendt, før du kan bestille produkter fra Mediatektet. For at blive godkendt skal du først registrere dig.

kr.0,00

OBS! Dele af denne udgivelse kan have forældet sprogbrug og/eller manglende faglig opdatering. Udgivelsens hovedbudskaber er stadig relevante.

Passivitetsproblematik hos blindfødte og mangel på funktionel aktivitet peges der på som problemområder i mobilityoplæringen. Med udgangspunkt i egne erfaringer vil vi understrege vigtigheden af dette. Passivitetsproblematik er også et alvorligt aktivitetsproblem.

Nyere forskning lægger vægt på den gensidige påvirkning mellem barn og miljø i løbet af en periode – transaktionsmodellen.