Sociale fællesskaber og udvikling af sociale kompetencer i grundskolen (7-12 årige)

Du skal være registreret og godkendt, før du kan bestille produkter fra Mediatektet. For at blive godkendt skal du først registrere dig.

kr.0,00

Sociale fællesskaber og udvikling af sociale kompetencer i grundskolen (7-12 årige) er temaet i den nye podcast som er den fjerde af fem podcasts som Synscenter Refsnæs udgiver i samarbejde med Danske Tale-, Høre-  og Synsinstitutioner – DTHS.I podcasten taler synskonsulenterne Anders Dolleris fra CKU Skive/Viborg og Philippa Steen fra CSH Aarhus sammen med psykolog Gunilla Nord om hvilken betydning en synsnedsættelse kan have for udviklingen af sociale kompetencer. Med eksempler fra deres egen rådgivning og vejledningspraksis kommer Anders, Phillipa og Gunilla ind på, hvilke udfordringer børn med synsnedsættelse kan have i forbindelse med at indgå i fællesskabet i klassen. De kommer også ind på, hvad man som lærer kan gøre for at understøtte, at eleven bliver en aktiv deltager i fællesskabet.Podcasten er målrettet lærere til børn med synsnedsættelse i indskolingen og på mellemtrinnet.Den næste og sidste podcast i serien har temaet uddannelse – overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Podcasten udkommer i uge 50

Kategori:

Beskrivelse

Podcast – indsatsene i De Udvidede Læringsmål

I løbet af efteråret udgiver Synscenter Refsnæs i samarbejde med Danske Tale-, Høre-  og Synsinstitutioner – DTHS og med økonomisk støtte fra selskabet Kjæden fem podcasts, som understøtter indsatserne i De Udvidede Læringsmål  for børn og unge med synsnedsættelse 0-17 år.

Der er fem podcasts i serien:

  • Punktskrift for småbørn og indskolingsbørn
  • Udvikling af sanser og motorik hos 2-6 årige småbørn
  • Bedsteforældrerollen til et barn med alvorlig synsnedsættelse
  • Sociale fællesskaber og udvikling af sociale kompetencer i grundskolen (7-12 årige)
  • Uddannelse – overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse

Podcastsene udfolder nogle af de handlingsanvisende anbefalinger relateret til De udvidede læringsmål, og er et supplement til de 9 vejledninger om De udvidede læringsmål for børn og unge med synsnedsættelse.

Podcastserien er målrettet fagprofessionelle der arbejder med børn og unge med synsnedsættelse i dagtilbud og grundskole, samt til pårørende.