Uddannelse – overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse

Du skal være registreret og godkendt, før du kan bestille produkter fra Mediatektet. For at blive godkendt skal du først registrere dig.

kr.0,00

Uddannelse – overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse er temaet i denne nye podcast som er den sidst af fem podcasts som Synscenter Refsnæs udgiver i samarbejde med Danske Tale-, Høre-  og Synsinstitutioner – DTHS.I podcasten taler studievejleder Isabelle Genevey fra IBOS og skolekonsulent Mads Rønn fra Synscenter Refsnæs om uddannelsesparathed, når man er ung med en synsnedsættelse. Isabelle og Mads kommer rundt om hvad det kræver at blive kaldt uddannelsesparat, og taler om hvilke udfordringer der kan være for målgruppen af unge med synsnedsættelse i forbindelse med at blive uddannelsesparate.Podcasten er målrettet lærere til elever med synsnedsættelse.Efter denne podcast blev optaget, blev der ved et bredt politisk flertal besluttet, at uddannelsesparathedsvurdering i foråret 2023 justeres, så ingen elev fremover erklæres ikke-uddannelsesparat. Der vil i stedet komme en ny betegnelse, som vi endnu ikke kender. Podcasten er stadig yderst aktuel, da de emner, udfordringer og løsninger, som vi snakker om, har stor betydning for elever med synsnedsættelse og deres mulighed for at klare sig godt igennem folkeskolens afgangsprøver og videre til en ungdomsuddannelse. Og det er uanset, hvordan uddannelsesparathedsvurderingen kommer til at se ud.
Kategori:

Beskrivelse

Podcast – indsatsene i De Udvidede Læringsmål

I løbet af efteråret udgiver Synscenter Refsnæs i samarbejde med Danske Tale-, Høre-  og Synsinstitutioner – DTHS og med økonomisk støtte fra selskabet Kjæden fem podcasts, som understøtter indsatserne i De Udvidede Læringsmål  for børn og unge med synsnedsættelse 0-17 år.

Der er fem podcasts i serien:

  • Punktskrift for småbørn og indskolingsbørn
  • Udvikling af sanser og motorik hos 2-6 årige småbørn
  • Bedsteforældrerollen til et barn med alvorlig synsnedsættelse
  • Sociale fællesskaber og udvikling af sociale kompetencer i grundskolen (7-12 årige)
  • Uddannelse – overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse

Podcastsene udfolder nogle af de handlingsanvisende anbefalinger relateret til De udvidede læringsmål, og er et supplement til de 9 vejledninger om De udvidede læringsmål for børn og unge med synsnedsættelse.

Podcastserien er målrettet fagprofessionelle der arbejder med børn og unge med synsnedsættelse i dagtilbud og grundskole, samt til pårørende.