Udvikling af sanser og motorik hos 2-6 årige småbørn

Du skal være registreret og godkendt, før du kan bestille produkter fra Mediatektet. For at blive godkendt skal du først registrere dig.

kr.0,00

Sanser og motorik er temaet i denne podcast som er den anden af fem podcasts som Synscenter Refsnæs udgiver i samarbejde med Danske Tale-, Høre-  og Synsinstitutioner – DTHS.

I Udvikling af sanser og motorik hos 2-6 årige småbørn fortæller synskonsulent Trine Adelgaard fra CKV Odense og ergoterapeut Bonnie Pedersen fra Synscenter Refsnæs om hvad sanser og motorik er, hvordan synsnedsættelsen påvirker småbørns sansemotoriske udvikling og om effektiv sansebrug. I podcasten kommer Trine og Bonnie også med konkrete forslag til understøttelse af barnets sansemotoriske udvikling.

Podcasten er målrettet pædagoger, dagplejere og andet pædagogisk personale i dagtilbud, hvor der er et barn med synsnedsættelse samt til forældre.

Den næste podcast i serien har temaet bedsteforældrerollen til et barn med alvorlig synsnedsættelse. Podcasten udkommer i uge 46.

Kategori:

Beskrivelse

Podcast – indsatsene i De Udvidede Læringsmål

I løbet af efteråret udgiver Synscenter Refsnæs i samarbejde med Danske Tale-, Høre-  og Synsinstitutioner – DTHS og med økonomisk støtte fra selskabet Kjæden fem podcasts, som understøtter indsatserne i De Udvidede Læringsmål  for børn og unge med synsnedsættelse 0-17 år.

Der er fem podcasts i serien:

  • Punktskrift for småbørn og indskolingsbørn
  • Udvikling af sanser og motorik hos 2-6 årige småbørn
  • Bedsteforældrerollen til et barn med alvorlig synsnedsættelse
  • Sociale fællesskaber og udvikling af sociale kompetencer i grundskolen (7-12 årige)
  • Uddannelse – overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse

Podcastsene udfolder nogle af de handlingsanvisende anbefalinger relateret til De udvidede læringsmål, og er et supplement til de 9 vejledninger om De udvidede læringsmål for børn og unge med synsnedsættelse.

Podcastserien er målrettet fagprofessionelle der arbejder med børn og unge med synsnedsættelse i dagtilbud og grundskole, samt til pårørende.