Familie yatzy – Synsnedsættelse

Du skal være registreret og godkendt, før du kan bestille produkter fra Mediatektet. For at blive godkendt skal du først registrere dig.

kr.50,00

Beskrivelse

Materialet

Spillet består af en A4 blok med pointskema, med sort skrift på gul baggrund. Man skal bruge terninger til spillet.
Taktile terninger kan købes, ellers kan man bruge almindelige terninger.

Spilleregler

Yatzy spilles med 5 terninger, og et ubegrænset antal spillere kan deltage.
Den, som opnår flest point på pointskemaet, har vundet.
Hver spiller har tre kast, men må gerne nøjes med færre. Terningerne kan tages op igen efter hvert kast, indtil spilleren har kastet tre gange. Den pointsum man får, noteres i et af skemaets rubrikker. Man
behøver ikke at begynde øverst på skemaet – man kan starte hvor man vil. f.eks.: Der slås 6-6-3-2-1 i første kast. Spilleren kan lade sekserene ligge på bordet og kaste de tre terninger om. Resultatet bliver
måske 6-4-1. Sekseren lægges til de to seksere fra første kast. De to sidste terninger kastes om. Hvis resultatet af kastet bliver 4-4 har spilleren fået »hus«. Hvis det sidste kast kun giver 2-3, bliver det samlede resulsat 18 point (3 seksere), som spilleren kan notere på »seksere« over stregen, eller på “3 ens” under stregen.
Kan en pointsum ikke noteres, fordi de pågældende rubrikker er opbrugte, noteres 0 point i en af de andre rubrikker, eller det samlede pointtal sættes på chance.
f.eks.: Hvis resultatet af et kast er 6-6-6-13, og både »seksere«, »treere« og »enere« er blevet noteret i forvejen, noteres 0 i en af de øvrige rubrikker, eller pointtallet 22 sættes på chance. Man må kun notere point en gang i samme rubrik. Højest opnåelige pointtal i de forskellige rubrikker er:

Enere : 5 point
Toere: 10 point
Treere : 15 point
Firere : 20 point
Femmere : 25 point
Seksere : 30 point
Sum: 105 point
Bonus: 50 point
1 par : 12 point
2 par : 22 point
3 ens : 18 point
4 ens : 24 point
Lille straight : 15 point
Stor straight : 20 point
Hus : 28 point
Chance : 30 point
Yatzy : 50 point
Maximalt i alt : 374 point

Hvis pointsummen over stregen bliver 63 eller derover, får spilleren en bonus på 50 point. Er pointsummen over stregen mindre end 63, er bonus 0.
1 par: To terninger viser ens. F.eks. 5-5-1-4-6 (10 point)
2 par: To gange to terninger viser ens, (dog ikke 4 ens). F.eks. 5-5-4-4-3 (18point)
3 ens: Tre terninger viser ens. F.eks.5-5-5-4-2 (15 point)
Fire ens: Fire terninger viser ens. F.eks.4-4-4-4-5 (16 point)
Lille straight: Terningerne viser 1-2-3-4-5 (15 point)
Stor straight: Terningerne viser 2-3-4-5-6 (20 point)
Hus: Tre og to terninger viser ens. F.eks. 6-6-6-4-4 (26 point)
Chance: Denne rubrik benyttes, når resultatet af et kast ikke kan noteres i nogle af de øvrige
rubrikker. Pointsummen er det antal øjne, terningerne viser.
Yatzy: Når alle fem terninger viser ens, f.eks. 4-4-4-4-4 (altid 50 point)

Materialet stimulerer

Styrke samspil, vente på tur. Taktisk forståelse. Yatzy giver svagsynede børn mulighed for at deltage i spillet med deres seende kammerater og med deres familie.